Activiteiten die wij graag willen organiseren

Indische Soos

Uiteraard mag een Indische soos in ons centrum niet ontbreken. Op een vaste zondagmiddag in de maand zal deze gehouden worden speciaal voor ieder die een band met het oude Indi� heeft. Deze soosmiddagen worden muzikaal opgeluisterd door een bandje en traditiegetrouw bij een Indische soos is er ook een rondje bingo en een tombola met fraaie prijzen. Vanzelfsprekend zullen de Indische koekjes uit eigen keuken niet ontbreken.

Toneelactiviteiten

Gepoogd zal worden uit de gebruikers en bezoekers van het centrum een amateur toneelgroep te formeren, die een of twee keer per jaar een productie op de planken kan zetten en eventueel ook om elders in Den Haag en omstreken voorstellingen te geven. Ook andere vormen van podiumkunst zijn mogelijk. Tevens denken wij ook aan Jeugdtoneel en/of Jeugdtheater en Kindertheater.

Dansavonden

Deze dansavonden zullen in vier stijlen worden georganiseerd, namelijk Stijldansen, Linedance, Streetdance en Indonesische dans. Het ligt in de bedoeling dat bij alle vier de stijlen een of meer deskundigen aanwezig zijn om eventueel hierin ook tussentijds les te geven. Zeker geldt dit voor Streetdance en Indonesische dans. Hiervoor zullen ervaren instructeurs gezocht worden.

Maaltijdenproject

Dit project is bedoeld voor ieder die thuis geen kookgelegenheid heeft, zoals bijvoorbeeld studenten, of alleenstaand is en het gewoon gezellig vindt om samen met anderen de maaltijd te gebruiken, waardoor het de functie heeft van �sociaal restaurant�. Het zullen eenvoudige maaltijden betreffen, die tegen minimale bedragen geserveerd zullen worden. Deze maaltijden zullen dagelijks plaatsvinden, ook in de weekenden. Standaard zal er de gehele week Indonesisch gekookt worden, aangevuld met Hollandse maaltijden, maar ook de internationale keuken zal de aandacht krijgen. Dit maaltijdenproject is niet aan leeftijd gebonden. De maaltijden zullen tussen gezette tijden geserveerd worden en zijn bedoeld voor nuttiging ter plaatse en beslist niet voor afhaal omdat anders het sociale karakter verloren gaat. Uitzondering hierop is mogelijk, wanneer een vaste maaltijdgebruiker bijvoorbeeld ziek is; dan kan zijn maaltijd eventueel door iemand worden afgehaald. Dit dient echter vooraf gemeld te worden. Het in zulke gevallen bezorgen van maaltijden behoort niet tot de mogelijkheden.

Educatieve activiteiten voor scholieren

Regelmatig zullen projecten en thema�s georganiseerd worden speciaal bedoeld voor scholieren. Deze zullen worden gehouden in nauwe samenwerking met deskundigen en deskundige organisaties en/of instellingen om zodoende een bijdrage te leveren aan de algemene ontwikkeling van scholieren met betrekking tot het Indisch Erfgoed en alles wat te maken heeft met de Indische cultuur. Het belang om hierbij in te spelen op de persoonlijke beleving van kinderen staat voorop. Hiertoe zullen per incident mailings uitgaan naar scholen in Den Haag en omgeving teneinde deze te interesseren hun schoolklassen hiervoor in te schrijven. Mogelijk kunnen deze activiteiten een vervolg krijgen in workshops, waarvoor eveneens ingeschreven kan worden.

Muzieklessen

Het ligt in de bedoeling om muzieklessen te (laten) geven aan ieder die hiervoor belangstelling heeft. Het gaat hierbij om traditionele Indonesische muziek, zoals Gamelan en Anklung. Hiervoor zullen ervaren musici worden gezocht, die bereid zijn de cultuur van de Indonesische muziek tegen een vergoeding over te dragen op hun leerlingen.

Exposities

Er zal contact gelegd worden met Indische en Indonesische kunstenaars, Museum Nusantara, het Tropenmuseum en het Volkenkundig museum, teneinde regelmatig exposities over Indonesische kunst en cultuur te organiseren. Ook het Museon kan hierbij een belangrijke rol spelen. Indische kunstenaars kunnen regelmatig hun werk exposeren. Gepoogd wordt om een of twee keer per jaar een grote expositie te houden, waarbij bijna het gehele gebouw betrokken zal zijn. Dit mede in het kader van een nog te organiseren Haagse Museumnacht, waarover later meer. Het N.I.C.C. heeft ontwerpen klaarliggen voor het construeren van professionele tentoonstellingspanelen en �wanden.

Theaterproducties

Het ligt in de bedoeling om een 'volwassen' theaterzaal te exploiteren, compleet met een podium, kleedruimten en professionele uitrusting voor wat betreft licht en geluid. In samenspraak met theaterbureaus en dergelijke willen we producties naar ons centrum toetrekken voor het geven van voorstellingen, met name op Indonesisch cultuurgebied, maar ook op elk ander gebied. Mogelijkheden kunnen zich voordoen in samenspraak met andere theaterzalen in het land in een 'roulatiesysteem', waarbij een gezelschap van de ene naar de andere locatie trekt.

 

Presentaties

Ook op het gebied van presentaties kan het N.I.C.C. een rol spelen. Zeker waar het gaat om presentaties van boekuitgaven, CD's en DVD's, maar ook presentaties van proefschriften en andere afstudeerprojecten behoren tot de mogelijkheden, alsmede presentaties van bedrijven en instellingen. Tevens wordt gedacht aan premiéres van kleinschalige films en/of documentaires.

 

Concerten en muzieksessies

Het N.I.C.C. wil graag de zaalruimte beschikbaar zien voor concerten en muzieksessies op elk gebied en in elk genre. De organisatie hiervan zal worden gerealiseerd in samenspraak met de ervaren organisatiebureaus en theateragentschappen, maar waar mogelijk ook op eigen initiatief. Gedacht wordt onder andere aan concerten van studenten van muziekscholen, het Koorenhuis en het Koninklijk Conservatorium in het kader van publieksgewenning. Ook wordt gedacht aan amateur muziekgezelschappen en kamermuziek. Bovendien willen wij het mogelijk maken om orkesten, gezelschappen en zangkoren te interesseren om bij ons audities te organiseren. In ieder geval zal het N.I.C.C. trachten het promoten van het aanstormend talent hoog in het vaandel te houden.

 

Videoworkshop

Doelgroep is de jeugd van 12 tot 16 jaar, die onder deskundige leiding vertrouwd wordt gemaakt met diverse aspecten van het videomedium. Ze leren onder andere hoe je een film moet maken, hoe je een clip maakt, inclusief camerawerk, techniek, belichting, geluid, montage, manipulatie, trucage, titelrol en aftiteling, enz. Tevens raken ze vertrouwd met de eerste beginselen van de animatiefilm, het maken van een reportage, werken met een draaiboek en hoe ze video als kunstuiting kunnen gebruiken. Het geheel zal gebaseerd zijn op de praktijk met een stukje noodzakelijke theorie. Experimenteren met video als kunstuiting maakt deel uit van de gehele workshop. Bovendien is het voor de echt geïnteresseerden mogelijk aparte lessen te volgen over hoe van een verhaal een script te maken en vervolgens daarvan weer een draaiboek. Tenslotte willen we ook lessen laten geven in cameraregie.

 

Oefenruimtes voor (indo)bandjes

Iedereen weet of begrijpt hoe het gesteld is met jeugd en muziek. Er wordt een bandje gevormd en ze gaan oefenen. Binnen de kortste keren ontstaan er problemen met de buren. Na veel heen en weer gepraat wordt er uiteindelijk een compromis gesloten. Het bandje mag enkele keren per week oefenen van 17.00 tot 18.00 uur, maar dan moet het wel afgelopen zijn. Bij uitzondering wordt zelfs overeengekomen, dat dit elke werkdag mag gebeuren. Dit is natuurlijk uit het oogpunt van het bandje een slechte optie. Maar beter een half ei dan een lege dop. Het N.I.C.C. wil op dit probleem inspringen door (indo)bandjes een oefenruimte aan te bieden tegen een acceptabele vergoeding. Het hoeven echter niet uitsluitend indobandjes te zijn. Het N.I.C.C. wil hiertoe studio's creëren door enkele ruimten van afdoende isolatie voorzien en uit te rusten met de benodigde basisapparatuur, zoals gitaarversterkers, mengpaneel, boxen en een basisdrumstel, volgens het principe: "plug-in and play", zodat de bandleden niet telkens al hun apparatuur hoeven te versjouwen. Het meest ideale is natuurlijk een grote kelderruimte onder het gebouw, die in studio's verdeeld kan worden. Een ondergrondse ruimte is veel eenvoudiger en goedkoper te isoleren. Elke studio kan dan dagelijks door een of meer bandjes gebruikt worden om hun geliefde muziek te beoefenen, zonder dat er ook maar iemand hinder van ondervindt. De invulling van de studio's zal uit handen gegeven worden aan een coördinator om een optimale bezetting te garanderen. Ook hier geldt weer het principe van het N.I.C.C. dat het belang van jong talent hoog in het vaandel staat. En dit geldt niet alleen voor pop- en rockbandjes; ook op het gebied van klassieke muziek is er hier veel mogelijk.

meer activiteiten

 

Mededeling

Nederlands Indisch Cultureel Centrum
(nog) virtueel.....

Bij het lezen van deze website zullen veel mensen denken dat het Nederlands Indisch Cultureel Centrum al een bestaand centrum is. Echter dit centrum moet nog gerealiseerd worden. Door middel van deze website krijgt u wel een goede indruk van hoe het toekomstige centrum eruit zal zien en wat er dan te doen zal zijn.

.

_________________het vertaalbureau
dat u zorgen
uit handen neemt!

Galileïstraat 18
2561 TE Den Haag
tel.: 070-362 05 89
(meerdere lijnen)
fax:070-362 56 64
E: creapro@worldonline.nl www.creapro.myplaces.nl

dat is andere taal!

#

official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum _________________