Meer activiteiten

 

Ouderensoos

Deze is bedoeld voor ouderen. Op geregelde tijden bijeen voor een gesprek, een kopje koffie of thee, een drankje en een hapje. Activiteiten: sjoelen, schaken, dammen, kaarten, enz. Ook mogelijkheid van georganiseerde activiteiten, zoals een spreker uitnodigen, een dia- of filmvoorstelling, een dichter, een entertainer of zelfs een uitje naar bijvoorbeeld een museum of een busreisje behoren tot de mogelijkheden.

Jongerensoos

Bedoeld voor jongeren van ca.16 tot ca.25 jaar. Op geregelde tijden bijeen voor allerlei activiteiten, met name muziekbeleving, samen actief zijn op het gebied van sport en spel. Computergames en dergelijke behoren tot de mogelijkheden, maar ook gezamenlijk naar een concert gaan of een andere buitenactiviteit. Het goed begeleiden van deze jongeren is erg belangrijk, omdat uit deze groep mogelijkerwijs de nieuwe aanwas van vrijwilligers kan worden gedistilleerd die voor andere activiteiten kunnen worden ingezet. Voldoende begeleiders op deze groep is aan de orde.

Buurtsoos

Teneinde een goede verstandhouding tussen het N.I.C.C. en haar gebruikers en de omwonenden te bevorderen, wordt een Buurtsoos in het leven geroepen. Buurtbewoners kunnen hier geregeld terecht om met elkaar en met de werkers van het N.I.C.C. van gedachten te wisselen in een soort van "café-sfeer" met de mogelijkheid van een kaartje leggen, een biljardje of een dartje. Uiteraard met een drankje en een hapje. Op deze soos zijn buurtbewoners van alle leeftijden welkom. Uit deze buurtsoos kunnen mogelijk vervolgactiviteiten voortkomen, welke hierna behandeld worden.

Buurtactiviteiten

Deze kunnen zeer variëren van bijvoorbeeld spelactiviteiten tot zaalverhuur voor bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren. Ook de lokale Bewonersorganisatie alsmede de lokale Winkeliersvereniging zullen worden gevraagd hierin te participeren. Op deze wijze kan een goede samensmelting tussen het N.I.C.C. en de omwonenden tot stand komen. Het Bestuur van het N.I.C.C. is hieraan alles gelegen.

Kinderactiviteiten

Voor de jongste generatie zullen tal van activiteiten georganiseerd worden, variërend van spelletjes, kindertoneel, liedjes zingen, tekenen en schilderen tot wat meer serieuze activiteiten, zoals bijvoorbeeld sportclubjes, uitstapjes en dergelijke. Ook bestaat de mogelijkheid van naschoolse kinderopvang, eventueel met huiswerkhulp.

Kooklessen

Praktische lessen, die worden onderverdeeld in een volwassenengroep en een kindergroep. Het is de bedoeling om deelnemers die min of meer onbekend zijn met de Indonesische keuken wegwijs te maken in het bereiden van tal van gerechten zoals die geserveerd worden bij bijvoorbeeld een rijsttafel. Kruidenkennis en het gebruik ervan zal een belangrijke plaats innemen. Na afloop van elke les worden de deelnemers geacht gezamenlijk de gerechten te nuttigen. De inhoud van de lessen zal op leaflets aan de deelnemers uitgedeeld worden. Deze leaflets zullen zodanig ingedeeld zijn, dat men naast de tekst eigen aantekeningen kan maken. Men kan deze leaflets verzamelen in een ringband die bij de cursus is inbegrepen. Het is de bedoeling dat deelnemers een complete serie van een X-aantal lessen volgen en na afloop een certificaat krijgen. Er zal worden lesgegeven door ervaren koks of kooksters.

Kumpulans

Voor de echte liefhebbers zullen kumpulans gehouden worden met elke keer een gast of een bandje om het geheel aan te kleden. Ook bestaat de mogelijkheid van lezingen, demonstraties en wat dies meer zij. Voor deze kumpulans zal een entree geheven moeten worden teneinde de gages van gasten en dergelijke te kunnen bekostigen. Tevens zullen er tijdens kumpulans altijd tal van typisch Indonesische hapjes (koekjes) verkrijgbaar zijn tegen acceptabele prijzen.

Creativiteit

Dit is een activiteit, waarbij bijna alles mogelijk is, van eenvoudige handwerkclubjes tot tal van clubjes voor gevorderden op het gebied van creativiteit, zelfs tot een volwaardige kledingontwerpgroep aan toe, compleet met zelfgemaakte sieraden en dergelijke.

Modeshows

In aansluiting op het voorgaande bestaat de mogelijkheid om zelfgemaakte kleding te showen op een echte catwalk. Tevens bestaat de mogelijkheid om mensen van buiten uit te nodigen of in te huren om een modeshow te komen verzorgen. Om een modeshow een goede ambiance en accommodatie te geven zal een demontabele catwalk van belang zijn, alsmede belichting. Deze catwalk kan door middel van een of meer treden direct aangesloten kunnen worden op het podium van de theaterzaal.

Cursussen

Onder deze paraplu gaan tal van mogelijkheden schuil. Gedacht wordt aan een cursus Bahassa, Kunstgeschiedenis, Wajangspel, Gamelan, Geschiedenis van de VOC, Tekenen en schilderen, Sieraden maken, Glas-in-lood, Bloemschikken, Fotografie en video, Computer en internet, enz. Natuurlijk zullen deze cursussen toegankelijk zijn voor alle leeftijden.

Kunst & Kids

Op zichzelf staande workshops voor kinderen van 8 tot 14 jaar die onder begeleiding van ervaren beeldend kunstenaars aan de slag gaan met tal van materialen, variërend van hout tot metaal en van klei tot canvas.

Beurzen en tentoonstellingen

Het N.I.C.C. wil bedrijven en instellingen interesseren om van onze zalen gebruik te maken voor het houden van beurzen en tentoonstellingen. Mogelijk zal ook de Indonesische Ambassade zich hiervoor interesseren, alsmede specifiek op Indonesië gerichte reisorganisaties en promotiebureaus.

Open podiumactiviteiten

Een keer per maand wil het N.I.C.C. een Open Podiumactiviteit organiseren, waarbij ieder die daar de behoefte aan heeft, na overleg met een coördinator het podium kan betreden en zijn/haar act ten beste te geven, ongeacht op welk gebied van kunst of entertainment. Deze open podiumactiviteiten zullen voor ieder vrij toegankelijk zijn. Ieder die het leuk vind om zijn vorderingen op muzikaal gebied kenbaar te maken of op welk ander gebied ook zijn kunsten te vertonen, is van harte uitgenodigd.

Fotografieworkshop

Voor deze workshop wordt gedacht aan de diverse aspecten van de fotografie, waaronder bijvoorbeeld landschapsfotografie, portretfotografie, macrofotografie, fototrucage, het gebruik van effectlenzen, maar ook dokatechnieken zullen aan de orde komen. Deze workshop zal inhoudelijk gebaseerd zijn op zelfwerkzaamheid onder begeleiding, van elkaar leren en vooral leren zien.

VOC-café (inloop en themadagen)

Op elk moment van de dag kan men binnenlopen en een praatje maken onder het genot van een kopje koffie, thee of iets anders. In het VOC-café is iedereen welkom en kan men terecht bij de mensen van de bar voor alle vragen over het N.I.C.C. en de activiteiten. Men kan naar hartelust snuffelen in de folderrekken en op de leestafel liggen altijd kranten en tijdschriften. Bovendien is er altijd gelegenheid voor een spelletje, te vinden in de spellenkast. Wel wordt verwacht dat u alles wat u hieruit gebruikt weer netjes opruimt. In het VOC-café zullen regelmatig themadagen gehouden worden, waarbij aandacht geschonken wordt een bepaald aspect van de Gordel van Smaragd en alle doelgroepen die hiermee verwant zijn. Op deze themadagen is dan een bijzondere mini-expositie van kunst- en gebruiksvoorwerpen, afkomstig van de Indische Archipel, Nieuw Guinea of Suriname. Ook zijn er dan speciale lekkernijen uit een van die gebieden te verkrijgen en liggen er themagerichte informatiefolders op de tafels. Bovendien kunt u dan een bijzonder recept voor een feestelijk gerecht wat verband houdt met het thema, mee naar huis nemen om zelf uit te proberen.

 

Bijzondere activiteiten

 

Open Huis Weekend

Elk jaar zal het eerste weekend van september in het teken staan van het promoten van het N.I.C.C. en al haar activiteiten en huurders door middel van een Open Huis Weekend. Het ligt in de bedoeling dat in dat weekend alle activiteiten en vaste huurders zichzelf presenteren aan het publiek en de medewerkers ervan alle vragen die op hen afkomen kunnen beantwoorden. De medewerkers fungeren dan dus als ambassadeurs. Eigenlijk is het een soort uitmarkt binnen eigen gelederen. Ook deze activiteit zal plaatsvinden in alle zalen en beschikbare ruimten van het gebouw.

 

Mededeling

Nederlands Indisch Cultureel Centrum
(nog) virtueel.....

Bij het lezen van deze website zullen veel mensen denken dat het Nederlands Indisch Cultureel Centrum al een bestaand centrum is. Echter dit centrum moet nog gerealiseerd worden. Door middel van deze website krijgt u wel een goede indruk van hoe het toekomstige centrum eruit zal zien en wat er dan te doen zal zijn.

.

_________________het vertaalbureau
dat u zorgen
uit handen neemt!

Galileïstraat 18
2561 TE Den Haag
tel.: 070-362 05 89
(meerdere lijnen)
fax:070-362 56 64
E: creapro@worldonline.nl www.creapro.myplaces.nl

dat is andere taal!

#

official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum _________________